top of page

Anne Jorunn Ravndal

Retorikk, kultur og kommunikasjon

932 17 136

ajr@ikor.no

 

Overbevisende kommunikasjon

Skal du overbevise noen, er det mange ting som spiller inn. Har du tenkt over at måten du står på kan virke skremmende, eller at smilet virker forstyrrende på mottakerne? Og hvor fester du egentlig blikket? Hvordan virker ordene som du har valgt, forstår mottakerne hva du sier? Eller har du ganske enkelt snakket deg selv opp, og mottakerne ned? Er du jobbsøker, tillitsvalgt, leder eller en fagperson som skriver og holder muntlige presentasjoner?

Retorikk er et fagområde som nær sagt alle som jobber med mennesker vil ha glede og nytte av å lære. I retorisk teori og praksis lærer du blant annet, klarspråk, argumentasjonsteori, budskapsformulering, kroppsspråk og valg av ord og uttrykk tilpasset den aktuelle situasjonen. 

 

Jeg har spisskompetanse i å jobbe tverrfaglig, og har lang erfaring i å undervise, veilede og coache mennesker i ledelse, i omstilling og tillitsvalgte. Målet er at vi kommuniserer slik at mottakerne, altså menneskene, forstår budskapet, hva det skal lede til gjennom; muntlig, skriftlig og billedlig kommunikasjon.


Som person er jeg målrettet, strukturert, fleksibel og engasjert. Er trent i å analysere og operasjonalisere modeller, metoder og teknikker. Er utadrettet og aktiv. Setter stor pris på å jobbe med mennesker, utvikling, omstilling, i konkrete møter, og digitalt. 

 

Bakgrunn

Anne Jorunn Ravndal har lang fartstid i fra norsk og internasjonalt næringsliv, frivillig sektor, og i det offentlige. Hun har i flere år jobbet som selvstendig næringsdrivende, og gründer av kompetansehevende programmerer innen; kommunikasjon og endringer, retorikk og kultur, og coachende lederstil. Etablert og ledet prosjekter innen sosial bærekraft, og samskaping.

 

De siste årene har hun arbeidet som prosjektleder, nettverks utvikler, og som daglig leder for bedriftsnettverk som jobber med bærekraftig forretningsutvikling.

 

Utdanning: Retorikk, kommunikasjon og kultur fra Universitetet i Oslo (UiO). Kommunikasjon og endringsprosesser (NLP), og påfyll av diverse kurs innen økonomi og bærekraftige strategier og innovasjoner på Handelshøyskolen BI.

 

 

5C2A0289s.jpg
bottom of page