Anne Jorunn Ravndal

Retorikk, kultur og kommunikasjon

932 17 136

ajr@ikor.no

 

Overbevisende kommunikasjon

Skal du overbevise noen, er det mange ting som spiller inn. Har du tenkt over at måten du står på kan virke skremmende, eller at smilet virker forstyrrende på mottakerne? Og hvor fester du egentlig blikket? Hvordan virker ordene som du har valgt, forstår mottakerne hva du sier? Eller har du ganske enkelt snakket deg selv opp, og mottakerne ned? Er du jobbsøker, tillitsvalgt, leder eller en fagperson som skriver og holder muntlige presentasjoner?

Retorikk er et fagområde som nær sagt alle som jobber med mennesker vil ha glede og nytte av å lære. I retorisk teori og praksis lærer du blant annet, klarspråk, argumentasjonsteori, budskapsformulering, kroppsspråk og valg av ord og uttrykk tilpasset den aktuelle situasjonen. 

 

Jeg har spisskompetanse i å jobbe tverrfaglig, og har lang erfaring i å undervise, veilede og coache mennesker i ledelse, i omstilling og tillitsvalgte. Målet er at vi kommuniserer slik at mottakerne, altså menneskene, forstår budskapet, hva det skal lede til gjennom; muntlig, skriftlig og billedlig kommunikasjon.


Som person er jeg målrettet, strukturert, fleksibel og engasjert. Er trent i å analysere og operasjonalisere modeller, metoder og teknikker. Er utadrettet og aktiv. Setter stor pris på å jobbe med mennesker, utvikling, omstilling, i konkrete møter, og digitalt. 

Jeg  er utdannet i retorikk, kultur og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo (UIO). Administrasjon og ledelse fra Handelshøyskolen BI. Praktisk kommunikasjon, endring, og omstillinger fra Scandinavisk Institutt for Kommunikasjon og Forandring.

 

 

AJR. 2_edited.jpg