Tillitsvalgte er dagens talere!


"Tillitsvalgte er dagens talere"


Det utsagnet kommer fra kursholder Anne Jorunn Ravndal, på kurs i retorikk for hovedtillitsvalgte og lokallagsledere på Storbykurs.

Storbykurs er kurs for de tillitsvalgte fra de største byene og kommunene i landet, i regi av Utdanningsforbundet sentralt. Onsdag 1. og torsdag 2. februar var Øyvind, Anne Beathe og Linda på et slikt kurs.

Første dagen handlet om tariff, arbeidstids-avtale og kommersialisering av private barnehager. Andre dagen fikk vi hele dagen til retorikk, og det er vi veldig glade for. Det er tross alt veldig viktig at vi som skal snakke med politikere, kommunalsjefer og andre med makt kan formidle budskapet på en god og slagkraftig måte!


Disse grepene kan brukes på alle slags taler, skriftlige og muntlige presiserte Ravndal.

Vi lærte om de tre virkemidlene ethos-logos-pathos, og hvordan vi kan bruke de i en tale. Om å henvende seg med hjelp av troverdigheten sin, og å bruke logisk argumenter og fakta og å få mottakere til å føle noe i forhold til saken du presenterer.


Vi jobbet i grupper, og vi skulle alle jobbe med «Utdanningsforbundet ønsker en minstenorm for lærertetthet». På slutten av dagen presenterte de syv gruppene 2-4 minutters lange taler. Det var flere ganger vi satt med følelsen av at «dette kan ingen si nei til», så mange gode talere på banen!

Det er valgår i år, og vi er helt sikre på at dette kurset gjorde oss bedre rustet til å fronte saker som er viktige for Utdanningsforbundet! https://udfbaerum.wordpress.com/2017/02/03/tillitsvalgte-er-dagens-talere/gens-talere/e/
Featured Posts
Recent Posts
Connect
  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow