top of page

Vil du lære kunsten og overbevise?


Skriftlig og muntlig kommunikasjon


Tenk så mange gode ideer som går tapt. Viktige saker som ikke får aksept fordi budskapet er uklart, argumentene for svake, eller språket er uklart og lite tilpasset målgruppen. I en verden med mye informasjon, endringer, og omstillinger kreves det gode kommunikasjonsferdigheter for å nå frem til de man ønsker aksept fra.

Deltakerne tar med et arbeidsrelatert tema som de ønsker å presentere for en kunde, ansatte, kollegaer eller inn i ledergruppen. Vi jobber med teori og praktisk trening, individuelt og i grupper.

På kurs i retorikk lærer du blant annet:

 1. Hvordan du skal formulere et effektivt budskap

 2. Underbygge budskapet med gode argumenter, logikk og følelser

 3. Strukturer og disponere innhold

 4. Språklige verktøy; klarspråk, metaforer, og rytme

 5. Memoreringsteknikker

 6. Hvordan takle hersketeknikker

 7. Konstruktive tilbakemeldinger og lytteposter

Gevinsten for bedriften og den enkelte er stor ved å investere i våre kurs i retorikk fordi deltakerne lærer hvordan de skal strukturere innholdet, skrelle bort uvesentligheter, og formulere et effektivt budskap som når mottakerne. Tidligere deltakere gir melding om at de sparer tid i forberedelser, og i møter etter å ha deltatt på kurs.

På kursene i retorikk jobber vi med etikk og moral i kommunikasjon. Målet er at et godt innlegg skal gi relevant kunnskap, styrke temaet og avsenders troverdighet, samtidig som avsender søker dialog og videre aksept fra mottakerne.

IKoR kursene i retorikk og kommunikasjon er konkrete og målbare, og de får høy score på tilbakemeldingene fra deltakerne.

Målgruppe: Ledere, tillitsvalgte, rådgivere, prosjektledere, og fagpersoner som jevnlig holder muntlige presentasjoner, skriver artikler, og aktive skribenter på nett.

Featured Posts
Recent Posts
Connect
 • Google+ Long Shadow
 • Facebook Long Shadow
 • LinkedIn Long Shadow
 • Twitter Long Shadow
bottom of page