top of page

Hvorfor skal ledere lære å jobbe retorisk?Oppmerksomheten i internasjonale og nasjonale medier er stor med hensyn til lederrollen, og hvordan god ledelse skal utøves. I Finansfokus nr. 5 2015 er hele bladet viet ledelse. I en undersøkelse blant ledere og ansatte i Finansnæringen viser det seg at nærmere 100 prosent av de spurte lederne mener de har god innsikt i de ansattes arbeidshverdag. Men det er ikke alle ansatte enige i. Det er med andre ord et gap mellom selvopplevd ledelse og faktisk ledelse.


Organisasjonen Ledelse utførte for en tid tilbake en tilsvarende undersøkelse, og mangel på kommunikasjon ble også der trukket frem som en av de store utfordringene.

Forskning viser at god kommunikasjon eller det å «mestre gode kommunikasjonsmåter» som forsker på ledelse ved Høyskolen i Akershus Karoline Kopperud sier i et intervju til Finansfokus er en av nøklene til god ledelse.

Men hva er god kommunikasjon?

Fra et retorisk perspektiv kan vi definere god kommunikasjon som situasjonstilpasset kommunikasjon. En kommunikasjon som tar utgangspunkt i de faktiske forhold hvor mottakerne står i sentrum, tema og de fysiske omgivelsene.

Vi må snakke slik at andre forstår hva vi sier

God kommunikasjon er overbevisende kommunikasjon. Avsender må tilpasse språk og budskap til den faktiske målgruppen. Opplever mottakerne at budskapet ikke er relevant er faren stor for at du mister dem. Det spiller ingen rolle hvor dyktig du mener du selv er, dersom mottakerne av budskapet ikke mener det samme. I retorikk er det mottakerne av budskapet som er den dømmende part. Husk: Det er ingen naturlov som sier at andre motiveres av det samme som deg.

"Vekst og utvikling på en arbeidsplass trenger jevnlig tilførsel av næring. Det er et felles ansvar, men det kan være vanskelig for ansatte å ta grep dersom leder ikke er villig til å lytte"

Vi må vise med både ord og kroppsspråk at vi er til stede

God kommunikasjon er en kombinasjon av innhold og form. Innhold må tilpasses det aktuelle tema og formen tilpasses innhold, tema og fysiske omgivelser. En medarbeidersamtale som er en fortrolig samtale mellom leder og ansatt krever en helt annen kommunikasjonsform enn en presentasjon på ledermøte. God kommunikasjon krever at du er til stede, ikke bare fysisk men også mentalt som betyr at du må bruke ører, øyne og følelser i møte med mennesker.

Født sånn eller blitt sånn…..

Kommunikasjon er en stor del av det å være leder, og det er et fagområde som jevnlig trenger påfyll av teori, trening og refleksjon i sammen med andre.

I retorisk teori og praksis er tanken at alle kan bli bedre, og det er fullt mulig å gjøre det bedre enn de beste. Undersøkelser og forskning viser det samme. Karoline Kopperud understreker at skal du bli en bedre leder så kreves det motivasjon, trening, teori, tilbakemeldinger og refleksjon sammen med andre.

Å jobbe retorisk er en naturlig del av det å lede mennesker fordi det handler om å skape fellesskap, mening og å definere felles retning gjennom å tilpasse språk og stil til den aktuelle situasjonen, temaet og kulturen.

Anne Jorunn Ravndal

©IKOR

Comentarios


Featured Posts
Recent Posts
Connect
  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page