top of page

Retorikk – kunsten å overbevise

 

Retorisk teori og praksis omhandler språk, strukturer, argumentasjonsteori, budskaps-formulering, kultur og situasjonsanalyse.

God retorikk kjennetegnes av at den er tilpasset den aktuelle situasjonen og kulturen, samtidig som den er med på å forme den. Retorikk står derfor i kommunikasjon på flere måter:

 

 • Det er et verktøy til å fortolke virkeligheten, skape fellesskap og definere mål og retning.

 • Som kommunikasjonsverktøy er retorikk et viktig virkemiddel til å overbevise gjennom å tilpasse både språk og stil til selve situasjonen og kulturen.

 • Retorikk handler om å fremstille en sak klart, tydelig og forståelig samtidig som en viser evne til å lytte og å skape dialog.

 

Skisse til kurs

 1. Moderne retorikk

 2. Retorikk i ulike rammer og roller

 3. Den retoriske situasjon

 4. Budskapsformulering

 5. Argumentasjon

 6. Disposisjon

 7. Språk og språklige verktøy

 8. Fremføring

 9. Analysere egen fremferd og trening i å gi tilbakemeldinger

 

Hvem er våre kunder?

Vi kjører kurs og foredrag i ulike varianter for frivillige organisasjoner, privat næringsliv og offentlig sektor.

 

Hvem deltar på kurs i retorikk?

Ledere, tillitsvalgte, rådgivere, kommunikasjonsmedarbeidere, konsulenter, jurister og journaliser. 

 

Hvordan er et kurs i retorikk?

Spenningen i retorikk som fag ligger i møte med praksis. Derfor er våre kurs en god blanding av teori og praktiske oppgaver individuelt og i grupper.

 

Du har muligens flere spørsmål?

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

 

Kurs i Klarspråk

 

Klarspråk er korrekt, klart og brukertilpasset språk. En tekst er skrevet i klarspråk dersom mottakerne

 

 • finner det de trenger

 • forstår det de finner

 • kan bruke det de finner til å gjøre det de skal[1]

 

 

Men hvordan skriver vi forståelig når det vi skal skrive om er komplisert?

Hvordan kan en tekst både være faglig solid og lettlest på en gang?

Hvordan kan man finne ut hva folk ikke forstår?

Og hvordan kan en tilpasse samme tekst til mange ulike lesere?

 

 

Klarspråk skal ikke fjerne faget fra teksten. En klarspråklig tekst gjør alt den kan for at flest mulig skal forstå. Det betyr å forenkle der det er mulig, forklare der det er nødvendig og passe på at  teksten er tilpasset mottakeren.

 

Men hvordan gjør man det? 

 

 

Klart språk i fem trinn

 

 

 1. Hva er kommunikasjon?

 • Hvordan forstår vi hverandre?

 • Hva er din rolle som avsender?

 

 1. Hvem er mottakerne?

 • Hva vet du om ditt publikum?   

 • Hvordan konstruere en modell-leser?

 

 1. Hva er tekstens mål?

 • Sjanger

 • Kontekst

 • Funksjon

 

 1. Struktur

 • Hva må med?

 • Hva er viktigst – for hvem?

 

 1. Stil

 • Makt

 • Rytme

 • Ord og setninger

 

 

 

Dette kurset i Klarspråk er både teoretisk og praktisk.

Deltakerne arbeider med egne jobbrelaterte tema.

 

 

 

[1] Språkrådet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page